11/24/16

2- The Bat and the Weasels


A
Bat who fell upon the ground and was caught by a Weasel pleaded
to
be spared his life. The Weasel refused, saying that he was by nature
the
enemy of all birds. The Bat assured him that he was not a bird,
but
a mouse, and thus was set free. Shortly afterwards the Bat again
fell
to the ground and was caught by another Weasel, whom he likewise
entreated
not to eat him. The Weasel said that he had a special hostility
to
mice. The Bat assured him that he was not a mouse, but a bat, and
thus
a second time escaped.

It
is wise to turn circumstances to good account.

Şevşevok û Çeqel

Şevşevok ketibû erdê û wawîkekî ew girtibû. Şevşevokê jî xwe avêtibû bextê Wawîkî, ji bo ku efû bike û nekuje. Wawîkî guh neda zarezara û got ku ew bi awayekî xwezayî dijminê hemû balindeyan e. Şevşevokê got ku ew ne çûk e, mişk e û bi awayî xwe filitand. demeke dirêj neketibû navberê, şevşevok dîsa kete xwarê û wawîkekeî din ku dixwest ji xwe re bike şîv, ew girt. Wawîkî got ku di nav hemû ajalan de ew bi taybetî dijminatiya mişkan dike. Şevşevokê jixwe bawer got ku ew ne mişk e, çûk e û cara duyemîn jiyana xwe filitand.
Zîrekî ew e ku mirov mercan li rewşa xwe bîne.Provided by The Internet Classics Archive.
See
 bottom for copyright. Available online at
   
 http://classics.mit.edu//Aesop/fab.html

Aesop's
 Fables
By
 Aesop
Werger/Translation: Amed Çeko Jiyan, Flê Jiyan

No comments: